Serwis chiller DTU 125
Serwis chiller DTU 125

Serwis chiller DTU 125

Naprawa i serwis Chiller DTU 125 | ChillerSerwis

ChillerSerwis wraz z Firmą SKiC Robert Aptacy dostały zgłoszenie dotyczące awarii wytwornicy wody lodowej chiller DTU125 o numerze 05YDC142.

Przyczyna zgłoszenia do naprawy/ serwisu

Nadmierne nagrzewanie się sprężarki połączone z jej głośną pracą. Urządzenie wyświetla komunikat mówiący o braku przepływu czynnika chłodzącego. Wstępna diagnoza wskazała na nadmierne gromadzenie się kamiennego osadu w układzie absorpcyjnym. Poproszono nas o przyjazd, przebadanie oraz wstępne oszacowanie kosztów naprawy chillera.

Naprawa i serwis agreagatu wody lodowej DTU

Ekspertyza naprawy chillera

Po wnikliwym przyjrzeniu się usterce, stwierdzono m.in brak przepustowości po stronie wymiennika wysokiego ciśnienia, źle ustawiony zawór wody chłodzącej skraplacz. Zdiagnozowano również wytrącenie się kamienia na skutek zalegania wody w wymienniku. Przyczyną awarii był również brak reakcji czujnika (presostatu) na bardzo wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego (freonu). Pomimo złych parametrów pracy urządzenie nie zostało wyłączone. Powodem tego było złe ustawienie i skonfigurowanie zabezpieczeń w przypadku wystąpienia wysokich wartości ciśnienia freonu.

Dlatego też, agregat, pomimo powstania niebezpiecznie wysokiego ciśnienia nie wyłączał się ze względu na nieprecyzyjną konfigurację modułu sterującego. W związku z tym konieczne było sprawdzenie prawidłowości podłączenia presostatu do płyty sterującej a także zweryfikowanie ustawień parametrów pracy. Urządzenie zostało wyczyszczone i poddane kompleksowemu serwisowi.

Czynności Serwisowe – Naprawa i serwis chiller DTU

 • zbadanie freonu pod kątem dalszego użycia – czynnik chłodniczy niezakwaszony, nadaje się do powtórnego wykorzystania,
 • demontaż modułu skraplacza, oczyszczenie z kamiennego osadu,
 • odzysk i zmagazynowanie czynnika chłodzącego,
 • powtórny montaż skraplacza do urządzenia,
 • Próba szczelności układu chłodzącego przy użyciu gazu technicznego pod ciśnieniem 12 barów, dwie sekcje. Test 24 godzinny,
 • naprawa drobnych wycieków w rejonie wymiennika,
 • wymiana filtra / osuszaczy z funkcją odkwaszania,
 • próba próżniowa,
 • ponowne napełnienie urządzenia czynnikiem chłodzącym,
 • prace serwisowe obejmujące także czyszczenie sprzętu,
 • ponowny rozruch oraz konfiguracja urządzenia.

Podsumowanie prac naprawczych w Chiller DTU 125

Po włączeniu urządzenia i kalibracji, chiller pracuje prawidłowo.  Temperatura sprężarki w normie, urządzenie pracuje równomiernie. Zawór wody chłodzącej po dostrojeniu działa prawidłowo a także  obór prądu zgodny z wartościami widniejącymi na tablicy znamionowej.

Naprawa i serwis Chiller DTU 125 | ChillerSerwis

Dziekujemy za ocene! 4/5 - (44 votes)