Systemy chłodzenia oparte o wodę lodową
Systemy chłodzenia oparte o wodę lodową

Systemy chłodzenia oparte o wodę lodową

Systemy chłodzenia oparte o wodę lodową – ChillerSerwis

Urządzenia oparte o system chłodzenia wykorzystujący wodę lodową, mają podobną budowę i działanie jak urządzenia grzewcze. Podstawową różnicą jest to, że układ instalacji, zamiast gorącą wodą, zasilany jest cieczą. Nie przekraczającej 10°C, która jest transportowana przez sieć rur, z wytwornicy do odbiorników.

Jak działa chiller?

Zasada działania chillera polega na wykorzystaniu procesów termicznych w wymianie energii cieplnej między powietrzem a cieczą. Z uwagi na to, że czysta woda posiada właściwości zamarzania i to już w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Stosuje się różnego rodzaju mieszaniny, np.: 30% roztwór glikolu i wody. Żeby umożliwić wymianę cieplną między cieczą a odbiornikami, którymi najczęściej są Klima konwektory, woda lodowa za pomocą specjalnych pomp, jest transportowana do odbiorników, gdzie wskutek reakcji termodynamicznych zostaje ogrzana do kilkunastu stopni Celsjusza. Dzięki zachowaniu cyrkulacji płynu, może ona powrócić do parownika w którym następuje jej schłodzenie. Opisany cykl, przy wykorzystaniu aparatury sterującej i różnego rodzaju czujników może zagwarantować, pewien ustalony poziom temperatury, przez cały czas pracy chillera.

Rodzaje agregatów chłodniczych:

Chillery - Systemy chłodzenia oparte o wodę lodową

  1. Agregaty w których skraplacze schładzane powietrzem.
  2. Agregaty w których do chłodzenia skraplaczy wykorzystujemy wodę.

Instalacje wykorzystujące to pierwsze rozwiązanie, charakteryzują się niskimi kosztami instalacji, małymi rozmiarami a także możliwością zainstalowania modułu hydraulicznego. Agregaty w których mamy do czynienia z chłodzeniem skraplacza wodą, mają zamontowane wymienniki ciepła poza budynkiem. Niewątpliwą zaletą tych układów jest, możliwość zastosowania Free coolingu, bądź chłodzenia mokrego, które zwiększa efektywność wymiany cieplnej.

Korzyści systemów chłodzenia wodą lodową:

  • możliwość zoptymalizowania wymaganej ilości cieczy chłodzącej,
  • niski poziom hałasu,
  • możliwość odzysku ciepła,
  • brak ograniczeń pod kątem wymaganej odległości pomiędzy chillerem, a wymiennikiem ciepła.

Podsumowanie

Jeszcze do niedawna, wytwornice wody lodowej raczej były stosowane do obsługi dużych obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynów itp. Natomiast od jakiegoś czasu, producenci mają w swojej ofercie kompaktowe urządzenia. Których przeznaczeniem jest praca w obiektach o zdecydowanie mniejszej kubaturze. Obecne trendy na rynku chłodnictwa, uwzględniające najwyższą efektywność przy jak najmniejszych kosztach, a także konieczność spełnienia określonych norm związanych z ochroną środowiska, powodują, że agregaty wody lodowej stanowią poważną konkurencję, dla klasycznych instalacji, opartych o freon.

Systemy chłodzenia oparte o wodę lodową – ChillerSerwis

Dziekujemy za ocene! 4/5 - (99 votes)