Chłodzenie adiabatyczne
Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie adiabatyczne | ChillerSerwis – Systemy adiabatyczne

Chłodzenie adiabatyczne. Czy tak dobre jak moglibyśmy się spodziewać?

ChillerSerwis już od dawna współpracuje z firmami ChillerTech, a także  SKIC Robert Aptacy. Chłodzenie adiabatyczne jest dość często spotykanym systemem. lecz nie każdy wie jakie są wady tego typu systemów. Systemy adiabatyczne są stosowane na urządzeniach typu dry cooler, a także agregatach wody lodowej.

Schładzanie adiabatyczne to metoda odprowadzania ciepła znana już w Starożytności. W Egipcie, Indiach czy na Bliskim Wschodzie ten rodzaj chłodzenia nie był niczym nowym. W czasach współczesnych m.in. w Stanach Zjednoczonych system chłodzenia ewaporacyjnego stosowano na bardzo szeroka skalę. Dopiero niskie koszty energii elektrycznej spowodowały. odejście od tego typu rozwiązań na rzecz urządzeń ziębniczych odpornych na warunki klimatyczne.

Co to jest w ogóle chłodzenie wyparne (adiabatyczne) i jaka jest zasada jego działania?

Otóż są to takie warunki w których w naturalny sposób wykorzystuje się właściwości fizyczne parowania wody. Czyli taki proces w którym woda ze stanu ciekłego pod wpływem temperatury, ciśnienia przechodzi w stan gazowy. Woda aby mogła przejść z jednego stanu skupienia w drugi potrzebuje w tym celu odpowiednią ilość energii. Skutkiem zaistniałej reakcji jest naturalne obniżenie temperatury powietrza czyli w tej sytuacji mówimy o przekształceniu ciepła jawnego (temperatury) na ciepło utajone (wilgotność). Nasze dotychczasowe obserwacje dotyczące wykorzystania w urządzeniach typu chiller metody chłodzenia wyparnego wskazują na to, że pomimo zalet stosowania takich rozwiązań więcej przesłanek skłania się ku temu aby unikać tej metody. Coraz więcej nowoczesnych obiektów wykorzystuje chłodzenie adiabatyczne. Mocnym argumentem przemawiającym za tym, jest na pewno  możliwość obniżenia kosztów energetycznych. Niewątpliwie jest to zachęcający powód. Niestety trzeba pamiętać o tym, że wyniki ekspertyz przeprowadzonych. Przez nasze serwisy dotyczące urządzeń wykorzystujących chłodzenie wyparne nie są już tak optymistyczne.

Dlaczego chłodzenie adiabatyczne?

Chłodzenie adiabatyczne
Chłodzenie adiabatyczne

Woda aby schłodzić ogrzane powierzchnie zrasza je, a ze względu na to, że zawiera w sobie pokłady kamienia, osadza go m.in. na lamelach. Gdyby tylko przednie części lameli były na to narażone, nie byłoby dużego problemu z ich wyczyszczeniem. Niestety wentylatory zasysają wodę w głąb, zraszając pozostałe części i w konsekwencji dochodzi do odkładania się kamiennego osadu na całej powierzchni. Przez to dochodzi do obniżenia sprawności wymiany cieplnej. Jest to również przyczyną wystąpienia korozji oraz rozszczelnienia. instalacji freonowej w urządzeniach typu chiller, a w systemach dry cooler powoduje utratę szczelności instalacji wody lodowej. Trzeba pamiętać również o tym, że wszędzie gdzie mamy do czynienia z wodą istnieje prawdopodobieństwa rozwoju bakterii. Chłodzenie adiabatyczne na pewno ma potencjał ale czy potrafimy go dobrze wykorzystać. Implementacja wymaga dużej wiedzy. eksperckiej zarówno na poziomie projektu jak i instalacji.

Dlaczego nie polecamy schładzania adiabatycznego ?

  • Możliwość uszkodzenia wentylatorów skraplaczy.
  • Izolowanie lameli skraplacza.
  • Osadzanie się kamienia na skraplaczu.
  • Ryzyko korozji podzespołów.
  • Wyższe koszty związane z serwisem oraz naprawą.
  • Dodatkowe koszty związane z opłatami za wodę.

Szanowni Państwo zapraszamy do korzystania z usług firmy Chiller Serwis

Dziekujemy za ocene! 4/5 - (55 votes)