Serwis Nova Frigo RE-09
Serwis Nova Frigo RE-09

Serwis Nova Frigo RE-09

Serwis Chiller Nova Frigo RE-09 | ChillerSerwis 

ChillerSerwis wraz z firmą SKiC Robert Aptacy zostały wezwane do serwisu agregatu chłodzącego firmy Nova Frigo.

Przyczyna zgłoszenia do naprawy / serwisu

Wstępne informacje dotyczące usterki wskazywały na uszkodzenie wymiennika ciepła, który często ze względu na niewłaściwe użytkowanie może ulec trwałemu uszkodzeniu. Z opisu klienta wynikało, że moduł jest nieszczelny co oznaczało, że podczas pracy zauważono ubytki płynu chłodniczego.

Ekspertyza – Serwis chiller Nova Frigo RE-09

Po wstępnej analizie problemu dokonanej przez Naszą firmę oraz rozmowie przeprowadzonej ze zleceniodawcą okazało się, że urządzenie było już wcześniej w naprawie. Poprzednia firma, która dokonała serwisu zakupiła i zamontowała nowy wymiennik płytowy, dokonano również uzupełnienia czynnika chłodzącego. Niestety po kilku roboczo – godzinach agregat przestał poprawnie działać. Wnikliwa ekspertyza całego urządzenia wskazała na błędy serwisowe, które polegały na zaniedbaniach przy usuwaniu zalegającej wody w sprężarce, skraplaczu i instalacji freonowej w której nota bene pozostało 1/3 stanu.

Czynności serwisowe

Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu chillera Nova Frigo oraz omówieniu e zleceniodawcą zakresu prac dotyczących naprawy agregatu i przybliżonego kosztu całego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy remont urządzenia.

 Serwis Nova Frigo RE-09

  • Zdemontowaliśmy układ sprężania,
  • Odmontowaliśmy cały układ instalacji freonowej tak aby można było pozbyć się z niego zalegającej wody,
  • żeby mieć pewność, że rury instalacji freonowej, parownik oraz skraplacz zostaną dokładnie wyczyszczone, zastosowaliśmy w tym celu  specjalny środek chemiczny,
  • zamontowaliśmy nowy filtr, osuszacz,
  • podłączyliśmy nową sprężarkę,
  • konieczna była również wymiana niedziałającego czujnika poziomu cieczy i modułu odpowiedzialnego za kontrolę przepływu cieczy,
  • następnie przeszliśmy do kolejnego etapu a mianowicie próby szczelności aby przeprowadzić tę operację najpierw wybraliśmy odpowiednie medium. W tym przypadku użyliśmy azotu. Żeby zapewnić odpowiednią skuteczność testu dobraliśmy odpowiednie ciśnienie dla czynnika. Otworzyliśmy wszystkie zawory rozprężne i odłączyliśmy zasilanie. Następnie napełniliśmy układ gazem poprzez przyłącze serwisowe.
  • po zadowalającym wyniku próby szczelności przeszliśmy do kolejnego etapu montażu, którym było wykonanie próżni technologicznej układu chłodniczego co miało na celu usunięcie między innymi wilgoci, która bardzo niekorzystnie wpływa na żywotność urządzenia.
  • ostatnim etapem prac było napełnienie agregatu freonem.

Podsumowanie prac naprawczych

Po wykonaniu wszystkich czynności naprawczych agregatu Nova Frigo przystąpiliśmy do wyczyszczenia urządzenia oraz usunięcia zalegającego osadu z pojemnika zbiorczego, pompy wody oraz instalacji. Ostatnią procedurą było sprawdzenie napięcia prądu wentylatora i sprężarki. Badanie potwierdziło prawidłowe wartości. Agregat po uruchomieniu pracuje poprawnie, moduł nie wyświetla błędów. Dzięki fachowemu wsparciu firmy Chiller Tech całe przedsięwzięcie udało się przeprowadzić w bardzo sprawny sposób. Na pewno nasza współpraca będzie kontynuowana.

Serwis Chiller Nova Frigo – Chiller Serwis

Dziekujemy za ocene! 4.6/5 - (36 votes)