ChillerSerwis
Formularz utylizacji płynu niezamarzającego

Formularz utylizacji płynu niezamarzającego

Zutylizuj u Nas swoje medium chłodnicze

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Jaki płyn chcą Państwo zutylizować
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza celem odpowiedniej utylizacji płynu
Jakie stężenie posiada płyn, który ma zostać zutylizowany?
Kiedy chcieliby Państwo skorzystać z Naszych usług?
Czy wymagany jest wpis odnośnie utylizacji płynu do CRO?
Proszę podać ilość w litrach
Transport zutylizowanego płynu leży po stronie:
Transport zutylizowanego płynu do oddziału ChillerSerwis
Czy posiadają Państwo odpowiedni wózek podczas załadunku w chwili odbioru?
Powyżej 1000l
Czy chcą Państwo skorzystać z wyczyszczenia układu po zutylizowaniu wcześniejszego płynu?
Czy pragną Państwo, abyśmy napełnili układ nowym płynem niezamarzającym?
Prosimy o uzupełnienie jeśli powinniśmy jeszcze coś wiedzieć odnośnie Państwa zapytania
Osoba wskazana do kontaktu