Wydajność chłodnicza 1000 kW
Wydajność chłodnicza 1000 kW